"Du kan stole på at jeg opbevarer personlige oplysninger på den bedst mulige måde"

Fortrolighedspolitik

Jeg hedder Morten Boutrup

Jeg er hypnoterapeut

Hvorfor har jeg en Fortrolighedspolitik?

Det er vigtigt for mig, at du er informeret om, at jeg indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig i forskellige sammenhænge. På den måde er jeg sikker på, at du er informeret i henhold til Persondataforordningen/GDPR.

 

Accept

Når du påbegynder et forløb hos mig, som klient accepterer du også de betingelser, der er beskrevet i denne foltrolighedserklæring. Udover denne foltrolighedserklæring, vil du som klient i forløb modtage en samtykkeerklæring, som du bliver bedt om at skrive under på, i forbindelse med behandling af de oplysninger, jeg kommer i besiddelse af om og fra dig.

 

Hvornår og hvordan indsamler jeg oplysninger om dig?

Etablering af klientforhold

Når du ringer eller skriver til mig med henblik på eventuelt at starte et forløb op hos mig, gemmer jeg dit telefonnummer og/eller e-mail samt dit navn. Samtidig opbevarer jeg de oplysninger, du giver mig på mail eller på anden vis. Hvis du vælger, at du ikke vil starte op hos mig, sletter jeg mails fra dig med det samme.

 

Andre henvendelser

Skriver du til mig på mail eller sms vedrørende mit virke, gemmer jeg dine mails/sms-beskeder en måned. På den måde kan jeg sikre mig, at jeg har oplysninger, der eventuelt skal bruges i et fremtidigt samarbejde. Ønsker du ikke disse oplysninger gemt, kan du altid bede mig slette dem igen med det samme.

 

Hvilken type information indsamles fra dig?

Jeg opbevarer udelukkende de informationer/oplysninger, der er relevante i forhold til dit forløb hos mig. Jeg noterer kun det i journalen, der er nødvendigt i forhold til at kunne støtte dig bedst muligt i din udvikling – i forhold til de problematikker, du kommer med eller som viser sig undervejs.

 

Journaloptegnelser

I løbet af et forløbet fører jeg journaloptegnelser over det, der kommer op i forløbet. Det kan f.eks. være:

- Psykiske og fysiske udfordringer

- Informationer fra din historie/opvækst

- Problematikker i relationer/parforhold/forældre m.v.

- Tidligere terapiforløb

- Mine overvejelser om videre forløb og grundproblematikker

- Mønstre og temaer, der udspiller sig i dit liv og i sessionerne

- Andet relevant, i forbindelse med forløbet.

 

Hvad er formålet med indsamlingen?

Formålet med at indsamle oplysningerne/føre journal er, at jeg gerne vil støtte og hjælpe dig bedst muligt. Dette gøres bedst ved, at jeg kan følge processen og genopfriske det, der har været væsentligt i terapi forløbet. Ligeledes giver det mig mulighed for at holde fokus og retning i forløbet, så du hjælpes bedst muligt til at opnå det, du ønsker dig af forløbet.

 

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Det er kun mig, der har adgang til dine oplysninger og de videregives ikke uden dit samtykke. 

Hvordan kan du få adgang til og opdatere dine oplysninger?

Du kan til enhver tid skrive til mig for at sikre, at jeg har de korrekte data liggende om dig. 

Hvis du ikke har afsluttet dit forløb hos mig, har du ret til at få overført dine oplysninger til en anden terapeut eller andre, som du ønsker, skal have dine oplysninger.

 

Hvordan kan du sørge for, at jeg sletter dine oplysninger?

Efter endt forløb bliver alle mine data angående dig slettet fra mine arkiver.

 

Hvordan opbevarer jeg data?

Mine journaler føres manuelt og opbevare i et sikret aflåst arkiv.

 

Fortrolighed

Det er vigtigt for mig, at dine oplysninger behandles fortroligt. Derfor er det kun mig, der har adgang til journalerne. 

Frigørelse af døren

Morten Boutrup Hypnoterapeut. Arbejder med Hypnoterapi og hypnose i sine behandlinger.